AdminProaktiv; inriktad på förutsebara framtida situationer och ofta på att förhindra något oönskat, t.ex. skada, brott eller sjukdom.

Många skador orsakas direkt eller indirekt av oss själva genom bristande skötsel och underhåll. Vi är övertygade om att vi tillsammans, fastighetsägare, bostadrättsinnehavare, hyresgäster, organisationer och försäkringsförmedlare kan nedbringa skadekostnaderna både genom stora ingrepp, små enklare egenkontroller, information, utbildning och medvetenhet.

Proaktiv är en satsning för att tillsammans förebygga skador och jobba proaktivt. Här på proaktivonline.se hittar du både skadeförebyggande råd samt checklistor för ditt skadeförebyggande arbete.

 

Handboken proaktiv - ett praktiskt, billigt och väl mottaget verktyg i det proaktiva arbetet, som bidrar till färre skador och spar onödiga kostnader - något alla tjänar på!

 

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se