Admin

Har ni den populära handboken
proaktiv i er boendepärm?

Om inte så erbjuder vi på OsséenSyd ett parti av vår skadeförebyggande handbok, proaktiv, till ett förmånligt pris. Öka medvetenheten och kunskapen i er förening genom att köpa in handboken som alltid blir en väldigt väl mottagen hjälp för att minska skador och spara onödiga kostnader. Något alla tjänar på.

Proaktiv är en satsning för att tillsammans arbeta skadeförebyggande. I den specialframtagna handboken finner ni information och svar på många frågor som rör både fastighetsägare och boende. Här berörs områden som t.ex. vatten- & elsystemet samt brand-, inbrotts- & egendomsskydd.

Minsta antal i en beställning är 10 st. och priset är 40 kr st. (ex. moms och frakt).
Priset gäller för ett begränsat parti av handboken, så först till kvarn ...

Beställningsformulär

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se