Admin

Frågor och svar

Vatten

 

En boendes kläder i en källaren har blivit mögelskadade. Vem ersätter?
En boendes kläder blev förstörda för ett år sedan efter en vattenskada. Ett rör i huset hade gått sönder. Är det för sent att anmäla skadan nu?


En boendes kläder i en källaren har blivit mögelskadade. Vem ersätter? För att det ska utgå ersättning från hemförsäkringen måste mögelskadorna bero på att vatten/fukt trängt in i källaren genom att ett rör har läckt, att vatten trängt upp genom avlopp eller strömmat in direkt från markytan. Om fukten beror på dålig dränering utgår ingen ersättning från hemförsäkringen.

Eventuellt kan ni som fastighetsägare vara skyldig att ersätta de skadade kläderna. Men då måste ni ha brustit i underhåll av fastigheten eller känt till att det varit liknande problem tidigare. Det är alltså ni som fastighetsägare som ska visa att ni inte brustit i underhåll.


En boendes kläder blev förstörda för ett år sedan efter en vattenskada. Ett rör i huset hade gått sönder. Är det för sent att anmäla skadan nu? Nej. Enligt 7 kap 4 § Försäkringsavtalslagen har försäkringstagaren (den boende) alltid minst 3 år på sig att anmäla en skada från det att han fått kännedom om att skadan ägt rum. Men självklart ska han göra en skadeanmälan så snart som möjligt.

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se