Admin

Egendomsskydd

Dokumentera din egendom!

Kvitton är värdehandlingar

Var noga med att få kvitto på allt du köper till hemmet. Kvittot är en värdehandling och ett viktigt bevis om något blir skadat eller stulet i samband med exempelvis en olycka eller ett inbrott.

Utan kvitto kan det bli svårt att få ut rätt ersättning för den skadade eller saknade ägodelen. I sämsta fall betalas inte någon ersättning alls.

Skaffa spärrtjänst och dokumentera

Någon form av spärrtjänst rekomenderas för att skydda betalkort, körkort, mobiler och andra värdeföremål. Med ett samtal kan du då spärra allt som försvunnit och anmälan går direkt till polis och försäkringsbolag.

Med spärrtjänst kan du enkelt göra en inventarielista och dokumentera värdesaker i hemmet. Fotografera hemmet och era värdesaker. Skulle något oförutsett hända är dokumentationen värdefull. Både för dig och
ditt försäkringsbolag.

Märk alla värdesaker

En märkt vara är inte särskilt attraktiv på den svarta marknaden där det mesta av stöldgodset marknadsförs. På den förteckning du gör över era värdesaker bör du även notera på vilket sätt sakerna är märkta. Kontakta gärna oss så ger vi dig råd om produkter för märkning och registrering av värdesaker.

Märk med mikropunkter!

Om du fäster mikropunkter på dina ägodelar blir det lätt för till exempel
polisen att se märkningen genom UV-ljus. Punkterna fästs med lim, är
mycket svåra att ta bort och finns för såväl mindre prylar som olika fordon.

Skaffa nyckelbricka till nycklarna!

Att tappa nycklarna till hemmet eller fordonet behöver inte innebära katastrof och låsbyte. Med nyckelbricka får nio av tio kunder tillbaka sina borttappade nycklar inom bara några dagar.

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se