Admin

Elsystemet

Vem svarar för elen i lägenheten? En vanlig ansvarsfördelning i är att fastighetsägaren/föreningen ansvarar för de fasta elinstallationerna. Uppstår skador eller brister ska fastighetsägaren/
föreningen kontaktas för att få felen åtgärdade.

Det är hyresgästen/bostadsrättshavaren som är ansvarig för att el-apparater som används är hela och i gott skick.

Ett strikt ansvar

År 2000 kom en lag, där du som utför el-arbeten har strikt ansvar för eventuella skador som beror på utförda arbeten. Detta kan innebära, om man gör en elinstallation i lägenheten, att man kan ställas till ansvar för en uppkommen brandskada.

Detta gäller då inte bara skadekostnaden som uppstår i lägenheten utan även den skadekostnad som drabbar byggnaden i övrigt. Detta bör man ha i åtanke och hellre låta en fackman utföra även de enklare elinstallationerna och reparationerna.

Anlita behörig elektriker

El är farligt. Därför har moderna elinstallationer inbyggda säkerhetssystem, bland annat säkringar, skydds-jordning, jordfelsbrytare och åskskydd.

Jordfelsbrytare ger extra säkerhet

Säkringar är inte tillräckligt snabba. Därför kräver el- säkerhetsföreskriften att jordfelsbrytare installeras vid ny- och ombyggnad som komplement till säkringarna och som skyddsjordning på eluttag i elfarlig miljö.

Eluttag utomhus som saknar jordfelsbrytare ska kompletteras med en portabel brytare. Jordfelsbrytare ska provas minst en gång per år.

Åskskydd

Elinstallation, datorer och annan hemelektronik bör skyddas med åskskydd som är fast installerat vid
mätarskåp eller vid första elcentralen. Samordna åskskyddet tillsammans med teleskyddet.

Äldre elledningar

Hus byggda före 1960 har troligtvis elinstallationer där ledarna har gummiisolering. Gummit hårdnar, blir sprött och spricker. Det kan orsaka en ljusbåge som är cirka +3 000° C och i
värsta fall brand. Kontakta en behörig elektriker för åtgärder. Utanpåliggande elledningar får inte byggas in. Däremot får du måla eller tapetsera över dem.

Ersätt skarvsladdar med fast installation så får du ökad brandsäkerhet.

 

 

  1. El är farligt - man ska ha respekt för den.
  2. Den som utför el-arbeten har ett ansvar.
  3. Anlita behörig elektriker.
  4. Jordfelsbrytare ger extra säkerhet.
  5. Saknar du behörighet får du bara byta säkringar, lysrör och glödlampor.
  6. Skydda med åsk- och teleskydd.
  7. Kontrollera, byta ut gamla kopplingar.
  8. Ha koll på var säkringsskåpet och huvudbrytaren sitter.
  9. Ha alltid extrasäkringar hemma.
  10. Testa jordfelsbrytaren minst en gång per år.

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se