Admin

Fritidshuset

Stöldskyddsmärk värdefulla ägodelar. Skaffa godkända lås och lås alltid när du lämnar huset. Stäng av telefonsvararen eller använd teletjänsten ”medflyttning” om det går.

Brandskydd

Skaffa brandvarnare, brandfilt och pulverbrandsläckare (Släckklass 43A 233 BC). Grilla inte nära något brännbart och använd rätt sorts tändvätska, aldrig rödsprit eller bensin som tändvätska.

Elapparater

Stäng av spis, strykjärn, kaffebryggare och andra elektriska apparater. Dra ur sladden till TV och stereo, så minskar brandrisken och utrustningen skyddas från åsknedslag.

Jordfelsbrytare

Finns inte fast installerad jordfelsbrytare, bör du koppla alla elektriska apparater som används utomhus till en bärbar jordfelsbrytare.

Vatteninstallationer

Stäng alltid av vattnets huvudkran när du reser från huset. Ett läckage kan orsaka stora skador, även om det bara står och droppar. Vattenanslutningen till huset ska vara av så kallat PEL-rör. Röret ska vara märkt med vilket vattentryck det tål, för fritidshus lägst PN6, 6 bar.

I hus med kommunalt vatten ska röret vara märkt PN10. Har huset året runt-vatten kan du montera en vattenfelsbrytare som stryper vattnet vid läckage och strömavbrott.

INFÖR VINTERN

1. Stäng av vattnet

Kyla är den största orsaken till vattenskador i fritidshus. Detta bör du göra i god tid före vintern:

 • Stäng huvudkranen och öppna alla kranar.
 • Spola wc stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Töm vattensystem och varmvattenberedare, om inte huset ska vara uppvärmt till minst +15° C.
 • Öppna dörrarna till diskbänksskåpet så att luften kan cirkulera fritt.
 • Stäng av varmvattenberedaren innan vattnet töms.
 • Töm pumpar och vattenhydroforer.
 • Häll frysskyddsmedel i vattenlås, golvbrunnar och wc stol.
 • Töm termostatblandare.

2. Ventilera

Bra ventilation hindrar fukt och mögel. Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera.

3. Stäng av strömmen

Ska huset inte vara varmt under vintern bör du stänga av elen med huvudströmbrytaren. Lossa även säkringarna som extra säkerhet. Stäng av kyl- och frysskåp. Lägg en trasa över dörrarna så att de inte stängs och ger dålig lukt.

Förvara utomhuskablar inomhus och dra ur kontakterna till aparater.

4. Täta håligheter

Möss behöver bara ett hål på 6–7 mm för att ta sig in i huset, en råtta cirka 2 cm. Täta med nät av rostfritt stål, mässing eller brons. Nätmaskorna får vara max 5 mm
och trådtjockleken bör vara minst 0,7 mm.

5. Städa

Smuts och gamla matrester ger näring åt mögel. Avsluta alltid sommarsäsongen med en
ordentlig höststädning. Ta in utemöbler och annat som kan förstöras eller förstöra vid en
eventuell storm.

 

 1. Stöldskyddsmärk värdefulla ägodelar.
 2. Skaffa och använd godkända lås.
 3. Skaffa ett bra brandskydd.
 4. Skaffa ett bra elskydd (jordfelsbrytare).
 5. Dra ur kontakter på elaparater som ej används.
 6. Stäng alltid vattnet med dess huvudkran när du reser ifrån huset.
 7. Använd rör till vattnet som klarar trycket.
 8. Montera en vattenfelsbrytare.
 9. Stäng av telefonsvarare eller använd medflyttning om det går.
 10. Planera väl inför vintern, se ovan punkt 1-5.

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se