Admin

Inbrottsskydd lägenheter

Inbrottsskydd är summan av de åtgärder du gör för att förhindra inbrott. Vi ska här titta närmare på några av de vanligaste och
viktigaste materiella skydden. Först och främst handlar det ju
om skalskydd, dvs. att fysiskt säkra din lägenhet eller lokal mot ovälkomna besökare.

Dörr och lås

Lås som är godkända av Stöldskyddsföreningen ökar skyddet mot inbrott. Tjuven väljer hellre ett hus med enklare lås. Många entrédörrar har cylinderlås med enbart hemmabekväm låsning. De kan kompletteras med ett extralås för att få bortasäker låsning. Tvåfunktionslås ger både hemmabekväm och bortasäker låsning. Hemmabekväm låsning innebär att dörren kan låsas eller öppnas inifrån med hjälp av vred. Bortasäker låsning innebär att vredet spärras så att låset bara kan öppnas med nyckel.

Ett aldrig så bra lås blir inte komplett förrän du också monterat ett säkerhetsslutbleck i dörrkarmen och bakkantssäkring (sprintar eller beslag) på dörrens gångjärnssida. Anlita alltid en auktoriserad låssmed vid inköp och montering av lås.

Säkerhetsdörr och gallergrind

Många äldre ytterdörrar består av tunna träskivor som är limmade på en träram med lite fyllning mellan. Det tar bara ett ögonblick att bryta upp, skära sig igenom eller att sparka sönder en sådan dörrkonstruktion. Oavsett hur många eller hur bra lås du har. En säkerhetsdörr i motståndsklass 3 (MK3), enligt den nya inbrottsstandarden SS-ENV 1627, ger däremot ett bra skydd mot inbrott. Ett alternativ är att behålla den gamla ytterdörren och montera en gallergrind innanför.

Terrassdörrar

Flertalet villainbrott sker genom terrassdörrar. Det beror ofta på att spanjolettlåset ger ett dåligt inbrottsskydd. Bristfälliga handtagslås med sprint eller spärr samt olämpliga låskolvar och slutbleck gör det enkelt att bryta sig in. Genom att byta den gamla spanjoletten till en säkerhetsspanjolett med låsbart handtag och säkerhetsslutbleck ökar inbrottsskyddet avsevärt. En annan åtgärd är att behålla den gamla spanjoletten och komplettera med ett låsbart handtag eller ett utanpåliggande terrassdörrlås. Då kan dörren inte öppnas genom att krossa rutan och sticka in handen. Terrassdörrar kan också förstärkas genom att montera en plåt i dörrens underdel.

 

Fönstergaller och fönsterlås

Fönster som ligger insynsskyddade är ofta begärliga för en tjuv. Det är framförallt lågt placerade fönster, till exempel källarfönster, som är lätta att forcera. Monterar du fönstergaller gör du det betydligt svårare för en inkräktare att ta sig in. Gallren ska helst sitta på insidan och vara väl fastsatta i vägg och fönsterkarm. Förstärk fönstrets vanliga lås med extra fönsterlås. De är lätta att montera och ger ökad trygghet.

Sociala medier

Visst är det trevligt att dela med sig av var man befinner sig i världen, men tänk på att du också kan uppmärksamma utomstående på att du inte är hemma. Det finns en risk att det kan utnyttjas av inbrottstjuvar. Vi rekommenderar att du aldrig talar om när du inte är hemma, till exempel genom statusuppdateringar.

Inbrottslarm

Larm är ett komplement till andra förebyggande åtgärder. Genom larm kan grannar, väktare, polis med flera snabbt få vetskap om ett inbrott och vidta åtgärder. Många inbrottslarm kan även kompletteras med rökdetektorer.

Lokallarm är skrämsel- och uppmärksamhetslarm som påkallar allmän uppmärksamhet.
För effektivare åtgärder vid larm kan det vara en fördel om larmet kan kopplas till din mobil-telefon eller till någon närstående.

Centrallarm är alltid uppkopplat till larmcentral. Larmet kan kompletteras med rökdetektorer,
vattenvarnare, vattenfelsbrytare och kamera för ökat skydd och trygghet.

Anlita en av Stöldskyddsföreningen listad anläggarfirma vid köp och installation av larmutrustning. Larmen ska vara testade och certifierade av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC).

 

 1. Se till att alla ytterdörren har godkända lås, mest effektivt är en
  säkerhetsdörr.
 2. Säg till dina grannar att hålla uppsikt när du är iväg.
 3. Även fönster bör ha lås.
 4. Byt lås när du flyttar in - ha helst dörren låst även när du är hemma.
 5. Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter.
 6. Lura tjuven genom timerinställd belysning och genom att en granne
  plockar bort posten när du är bortrest.
 7. Täck inte fönster helt med växter och persienner.
 8. Nämn aldrig när du inte hemma i sociala medier.
 9. Skaffa ett larm.
 10. Lämna ej hemmet olåst eller altandörren öppen utan att ha uppsikt.

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se