Admin

Kontaktbank

Nyttiga telefonnummer, till företag och organisationer som kan hjälpa dig om det är något du
undrar över och funderar på.

SBF, Svenska Brandskyddsföreningen

EIO, Elektriska Installatörsorganisationen

Elsäkerhetsverket

Giftinformationscentralen

GVK, AB Svensk Våtrumskontroll

MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll
(Måleriföretagen)

Byggkeramikrådet

SSF, Svenska Stöldskyddsföreningen

VVS-företagen

POLIS


 NÖDNUMMER (SOS Alarm)

www.brandskyddsforeningen.se


www.eio.se


www.elsakerhetsverket.se


www.giftinformation.se


www.gvk.se


www.maleriforetagen.se


www.bkr.se


www.stoldskydd.se


www.vvs-foretagen.se
www.sakervatten.se

Akuta ärenden 112
Övriga ärenden 114 14
www.polisen.se

112

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se