Admin

Barnsäkert boende

De flesta olyckorna med småbarn inblandade sker i hemmet. Här kan du läsa om vad du kan göra för att undvika att barnen råkar illa ut på hemmaplan.

Att tänka på:

Håll uppsikt

 • Leksaker kan vara farliga, växter giftiga. Hängande dukar vill barn gärna dra i, bokhyllor och bänkar är tacksamma att klättra på.

Fönster

 • Håll balkong och fönster låsta. Installera spärranordningar/klämskydd.

Barnrummet

 • Undvik elapparater i barnrummet.
 • Tänk på att montera sänglampor och sladdar så att barnet
  inte kan riva ner dem i sömnen eller vid lek.
 • När du inreder barnets sovrum, undvik lampor som inbjuder till lek, detta gäller även så kallade nattlampor som sitter direkt i eluttaget.
 • Lampor som ser ut som sagofigurer eller djur bör stå så att barnet inte når dem.

Kök

 • Ställ panna eller kastrull med handtaget inåt, se till att ha ugn- och hällskydd.
 • Ugnen bör även ha öppningsskydd och tippskydd samt timer eller ett överhettnings skydd ifall barnet i ett obevakat ögonblick skulle lyckas sätta på spisens plattor.
 • Dra ur kontakten till brödrosten och håll uppsikt. Undvik hängande kablar och använd petskydd till eluttag.
 • Använd spärrar på lådor som innehåller t.ex. vassa redskap.
 • Se till att skåp är väl förankrade.

WC

 • Använd låsbart medicinskåp och förvara även rengörings- och tvättmedel högt upp.
 • Håll alltid uppsikt på barn i badrum - halkmatta och termostat skyddar.

El

 • Se till att eluttagen är petskyddade, med inbyggda petskydd eller förses med täck plattor över kontakthylsorna när de inte används. Skaffa gärna kontaktskydd som låses fast och hindrar barn att komma åt outnyttjade vägguttag. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängnings- sladdar.
 • Undvik sladdhärvor på golvet, dessa kan bli oemotståndliga men farliga leksaker. Om isoleringen runtom sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den eller ett sällskapsdjur gnager på den förvandlas sladden snabbt från leksak till dödsfälla. En sladd som delvis slitits loss ur en stickkontakt eller apparat är också farlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta en elektriker installera fler vägguttag.
 • Lämna aldrig lösa sladdar i vägguttaget, då dessa lätt blir farliga föremål för barns nyfikenhet. Det gäller även motorvärmarsladden som i stället för att hänga kvar i uttaget bör förvaras i bilen.
 • Installera jordfelsbrytare, den ger ett bra extra skydd mot elolyckor. Om det upp står ett fel på en elsladd eller apparat bryter den strömmen på bråkdelen av en sekund. Jordfelsbrytaren hjälper dock inte alltid. Om ditt barn till exempel skulle sticka in föremål i vägguttagets båda hål kan olyckan ändå vara framme.
 • Lär barnen elvett, då elsäkerheten är livsviktig och kunskapen om den måste hela tiden föras ut till nya generationer elanvändare. Lär därför ditt barn tidigt att respektera elen och dess faror.
© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se