Admin

El på äldre dagar

Varje år dör flera personer i elbränder. Ännu fler skadas. Utöver de personliga tragedierna går minnen och värden för miljontals kronor bokstavligen upp i rök. Det är oftats våra äldre som drabbas. Därför är det viktigt att du pratar med dina äldre anhöriga, vänner eller grannar om farorna. Relativt enkelt går det att minska riskerna avsevärt. Här kan du läsa om vilka risker som är vanligast och
hur du undviker dem.

Hur man minskar riskerna för en spisbrand

Den vanligaste orsaken till spisbränder är kastruller som kokar torrt. Genom att installera en timer till spisen eller genom att sätta på en äggklocka när spisen används kan du förebygga att kastruller glöms bort på spisplattan. Prata med en elinstallatör om installationen av en timer.

Brandvarnare är en självklarhet. Installera gärna flera så ökar säkerheten ytterligare. En vanlig orsak till spisbränder är att grytlappar eller kökshanddukar glöms kvar på spisen vid matlagning. Häng aldrig grytlappar och kökshanddukar ovanför spisen eftersom de kan falla ner på spisen när plattorna är varma. Se till att rengöra spisfläkten regelbundet.

Värmeutvecklingen från spisplattan kan få fett från fläkten att droppa ner på spisen och fatta eld. Använd inte plattskydd. Dessa är bara en brandrisk och fyller ingen praktisk funktion. Ett annat tips är att använda en elektrisk vatten-kokare när du bara ska koka upp vatten.

Kontrollera så att inga lösa sladdar finns i närheten av spisen. Hög värme kan skada sladdarnas isolering och orsaka brand eller elstöt.

Elfiltar och värmedynor

Varje år inträffar flera olyckor med elfiltar och värmedynor. Olyckorna beror i många fall på att värmetrådarna i filten
eller i dynan kommer i kontakt med varandra, vilket kan
leda till en elektrisk stöt eller att sängkläderna kan börja
brinna.

För att inte skada värmetrådarna är det viktigt att du är
försiktig när du viker ihop värmedynan och elfilten. Veckla
ut hela filten eller dynan när den ska användas annars
fungerar inte temperaturregleringen.

Ojordade stickkontakter

Gamla, runda, ojordade stickproppar får bara användas i ojordade uttag inomhus. De passar helt enkelt inte i jordade uttag och ska heller inte göra det. Att byta ut dessa mot en jordad stickpropp eller att fila ner kanterna på dem för att få dem att passa är livsfarligt.

Om du flyttar in i en modernare bostad, med enbart jordade uttag, kan du inte ansluta gamla elapparater som till exempel lampor med runda ojordade stickproppar. Det är heller inte tillåtet att lösa problemet genom att göra en adapter med jordad stickpropp och ojordad uttag. Om du vill behålla din gamla elapparat måste du lämna in den till en fackman för ombyggnad.

Gamla apparater kan vara farliga

Många elolycksfall i hemmen beror på att elektriska sladdar och apparater har blivit slitna eller skadade. Det är viktigt att du ser över dessa då och då. Ett vanligt problem är att sladdarna är för gamla. Om det finns synliga skador eller missfärgningar på ledningarnas isolering kan elledningarna vara farliga och i behov av byte. Detsamma gäller trasiga stickproppar och löst
sittande eller trasiga vägguttag och strömbrytare. Vid byte av en detalj måste den gamla
ersättas med en ny av samma sort. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag
får endast utföras av en elinstallatör.

Så länge ett strykjärn, TV, brödrost, elvisp med mera används på rätt sätt och inte har utsatts för stort slitage, är de normalt ofarliga att använda. Men, en lång tids användning kan orsaka skador på material och göra apparaterna farliga. Ett exempel på detta är gamla lampor med ställbara leder. I dessa finns det risk för att ledningarnas isolering blivit sönderskavd. Då kan hela lampan bli strömförande. Använd inte en apparat som luktar bränt eller låter annorlunda än den gjort tidigare.

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se