Admin

Produktmärkning

Produktmärkning visar att en produkt uppfyller vissa uppsatta krav. En del märkningar är obligatoriska och måste finnas för att en produkt ska få säljas.

Sverige har i vissa fall strängare krav än andra EU-länder. Det kan betyda att en produkt som är godkänd i ett annat EU-land ändå inte uppfyller kraven som gäller i Sverige.


P-märkning innebär att en produkt, system eller process är testad och godkänd enligt säkerhets- och miljökrav som gäller i Sverige.

Typgodkännande innebär att produkt är testad och uppfyller kraven i Boverkets byggregler, BBR. Märkningen kommer under de närmaste åren att fasas ut och ersättas av CE-märkning.

CE-märkning sätter tillverkare på sin produkt för att deklarera att kraven i EU-direktiv är uppfyllda. En produkt som är CE-märkt är inte automatiskt godkänd för användning i Sverige.

NT VVS 129 står för Nordtestmetoden för tappvattensystem. Enligt Nordtestmetoden ska samtliga ingående komponenter testas för att styrka att de fungerar tillsammans under verkliga förhållanden. NT VVS 129 innebär att ett rörsystem är testat och godkänt.

SS-EN 1253 är en tillverkningsstandard enligt ny EU-norm. Den ersätter de nordiska produktreglerna NKB 17, som varit gällande från 1991.

 

Fackmässigt utförande

Försäkringsbolagen har inga egna krav på arbetsutförande, utan hänvisar i stället till fackmässigt utförande, tillverkarens monteringsanvisningar samt gällande bransch krav. Detta är en förutsättning för att försäkringen ska gälla fullt ut vid en skada.

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se