Admin

Så mycket kostar
skadorna varje år!

Över 20 miljarder (20 000 000 000) kronor kostar
fastighetsrelaterade skador per år.

 

I antal skador så är vattenskador den vanligaste förekommande skadan i fastigheter. Enligt utförda vattenskadeundersökningar kostar vatten-skadorna för försäkringsbolag, privatpersoner och fastighetsägare omkring fem miljarder kronor varje år. Till följd av de ökade kostnaderna för vattenskador, ökar också kostnaderna för premier och självrisker. Förutom ekonomiska förluster innebär vattenskadorna också besvär
för dem som drabbas. Självklart gäller detta även vid övriga skadetyper.

Många skador orsakas direkt eller indirekt av oss själva genom bristande skötsel och underhåll. Vi är övertygade om att vi tillsammans, fastighets-ägare, bostadrättsinnehavare, hyresgäster, organisationer och försäkrings-förmedlare kan nedbringa skadekostnaderna både genom stora
ingrepp, små enklare egenkontroller, information och utbildning.

Låt denna handbok hjälpa dig med att tänka igenom och se vad som kan göras redan innan skadan är gjord och agera proaktivt.

 

Kostnadsfördelning

Se nedan ungefär hur fördelningen av de
20 miljarder kronorna ser ut

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se