Admin

Vattensystemet

Disk- och tvättmaskin samt övriga vattenrisker

Disk- och tvättmaskin

Installation av disk- och tvättmaskin samt el- och vattenanslutning ska utföras av en fackman.

Kontrollera regelbundet att alla vatten- och avloppsanslutningar är täta. Enklast är att känna efter med handen. Stäng av vattnet när maskinerna inte används så slits slangarna mindre och risken för vattenskador minskar. Slangarna har begränsad livslängd och bör bytas efter 5–7 år.

REGLER

1. Lättåtkomlig avstängningsventil

Diskmaskinens vattenanslutning ska kopplas till en avstängningskran ovanpå diskbänken. Tvättmaskinen ska kopplas till vattenledningen via en lättmanövrerad avstängningskran.

2. Typgodkänd vattenslang

En ny maskin ansluts med den slang som levereras med maskinen. Saknas slang eller har slangen dålig kvalitet, ska den bytas till en typgodkänd slang.

3. Diskmaskinens avloppsslang

Denna ska fästas i skåpets överkant Detta minskar risken för att avloppsvatten sugs in i diskmaskinen. Sitter slangen inte fast kan det orsaka skakningar som tillsammans med vattentrycket kan skada kopplingar och skarvar på vattenlåset.

4. Vattentätt underlag

Disk- och tvättmaskin ska stå på vattentätt underlag så att läckagevatten snabbt kan upptäckas. En läckande diskmaskin utan vattentätt underlag kan förstöra ett helt köksgolv innan det syns. Tvättmaskin placeras i rum med golvbrunn. Placeras tvättmaskinen i till exempel köket bör köket ha golvbrunn.

För ytterligare säkerhet använd en diskbänksinsats som placeras direkt på botten av diskbänkskåpet. Ger en tät och slät skåpbotten som är lätt att hålla ren.

Några övriga exempel på vattenskaderisker

  1. Se till att tvättmaskinens avloppsslang är fast ansluten annars kan den vid tryckslag lossna.
  2. Det kan tyckas självklart att inte täcka golvbrunnen med, som på bilden, kläder. Men tyvärr inträffar detta emellanåt.
  3. Läckande wc stol och/eller kondensbildning kan ställa till stora problem och i förlängningen förorsaka större vattenskada. Vattenskada på grund av kondens ersätts aldrig av försäkringen.
  4. Var uppmärksam på otäta rörgenomföringar vid dolda rör installationer. Kontrollera om det finns läckage vid radiatorventilerna.

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se