Admin

Vattensystemet

I antal skador så är vattenskador den vanligaste förekommande skadan i fastigheter. Som du kunde läsa på föregående sidor kostar vattenskadorna för fastighetsägare, privatpersoner och fastighets-ägare omkring fem miljarder kronor varje år. Här följer lite tips och råd samt saker att tänka på för att kunna agera proaktivt.

Huvudkranen

Se till att vattensystemets huvudkran är lättåtkomlig och att alla i familjen vet var den finns och hur den fungerar (innan olyckan är framme).

Stäng av vattnet

Stäng alltid av huvudkranen när huset lämnas tomt i mer än 24 timmar. När du sätter på vattnet igen bör det ske varsamt för att undvika tryckstötar i vattenledningssystemet.

Vattenmätaren är en täthetsvakt

Med vattenmätaren kan du regelbundet kontrollera att rör-installationerna är täta. Om mätarens visare rör sig trots att alla kranar är stängda, kan det finnas ett vattenläckage.

Tänk på miljön – spara vatten

Du kan spara mycket vatten genom att minska vattenläckage i blandare och toalettstolar genom att täta kranar eller att byta ut installationerna. Räkna med en vattenbesparing på cirka 20 procent om installationerna tätas. Nya wc stolar kan minska vattenförbrukningen med ytterligare 10–15 procent. Detta är något att tänka på både för miljön och ekonomin.

Vattenfelsbrytare

För att minska risken för vattenskador bör en vattenfelsbrytare monteras på inkommande vattenledning.
Vid minsta vattenläckage stängs då vattentillförseln och larmet går.

I god tid före vintern

Väggvattenutkastare utgör en vattenskaderisk. Ta alltid bort vattenslangen och alla tillhörande kopplingar på hösten. Äldre typer av väggvattenutkastare bör bytas till en fryssäker, självdränerande konstruktion.

De vanligaste vattenskadorna i %

Självklart så står rören för störst andel skador men orosväckande är tätskikt som hamnar på en stark andraplats och som vi granskar lite närmare.

Vattenskador på grund av läckande tätskikt

Skadornas andel i förhållande till tätskiktets ålder

 

 1. Ha koll på huvudkranen (stäng av om ni ska vara iväg mer än 24 timmar).
 2. Använd vattenmätaren som täthetsvakt.
 3. Vattenfelsbrytare kan vara en bra investering.
 4. Spara vatten genom att minska vattenläckage i blandare och toalettstol.
 5. Se till att ha ordning på vattenslangen och dess kopplingar innan vintern.
 6. Alla våtrum ska vara fackmannamässigt utförda.
 7. Dokumentera vid renovering och installation.
 8. Rengör vattenlås, golvbrunn och kontrollera dolda installationer
  regelbundet.
 9. Se till att göra vattensäkra installationer i kök och tvättstuga.
 10. En droppande del i vattensystemet kostar och kan göra stor skada.

 

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se