Admin

Vattensystemet

Kök

Vattenskaderisker i köket

Bra lösningar och vattensäkra installationer i kök

Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp. Till ledningssystemen i skåpet kopplas rör och slangar till köksutrustningen, som också kan avge vatten eller kondens. All försäkringsstatistik visar, att risken är mycket stor för att en fukt- eller vattenskada ska inträffa just där. I alla försäkringar finns ett aktsamhetskrav, där man uppmanas att skydda sin egendom på bästa sätt. Bolagen varnar ständigt sina kunder och ger råd och anvisningar om, hur man ska minimera risken för fukt- och vattenskador. Det kan därför inte komma som en total överraskning, när det börjar läcka i eller under diskbänken eller under vitvarorna. Ledningssystem och vitvaror hör hemma i ett våtrum, men placeras i köket på ett parkett- eller laminatgolv tillsammans med en köksinredning ofta av ädelträ. Riskkonstruk-tionen orsakar var fjärde vattenskada!

Se nedan exempel på produkterna som ingår i Vattensäkert kök.
Dessa är utvecklade och anpassade enligt Boverkets byggregler.

1. Vattenlarm

Detta larm används i dolda utrymmen t.ex. i och under diskbänkskåp eller vid golvvärmecentralen. Du monterar larmenheten i utrymmet, fäst givarna vid/runt avloppsrör och vattenrör samt lägg en givare på vitvaru-/ golvskyddet. Om det börjar läcka suger givarna upp vattnet och larmet aktiveras, läckan kan upptäckas i tid.

2. Diskbänksinsats

Insatsen placeras direkt på botten av diskbänkskåpet. Insatsen finns i flera standardstorlekar som kan anpassas till olika bredder i både nya och befintliga skåp. Ger en tät och slät skåpbotten som är lätt att hålla ren.

3. Golvskydd

Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under köksinredningen leds fram via utloppet framför golvsockeln.

4. Tätning

Vi rekommenderar endast tätningar som ingår i konceptet Vatten-säkert kök. Produkterna är vattentäta, har mycket god vidhäftningsförmåga och elasticitet samt krymper eller torkar ej.

5. Installera tryckslagsdämpare

Ett ganska vanligt problem är så kallade tryckslag i vattenledningen.
Det låter som en kraftig smäll och ger vibrationer i vattenledningen. Tryckslag uppstår när exempelvis en kran stängs snabbt eller när disk eller tvättmaskin stänger vattentillförseln efter påfyllning. Tryckslag kan skada kopplingar och ledningar samt ge otäta fogar. Mjukstängande blandare bör användas för att undvika tryckslag i tappvattensystemet. Vid problem med tryckslag kan en tryckslagsdämpare monteras på
tilloppsvattnet.

© Proinova AB 2014 | Design och teknik Publiciteta&Co proinova.se